fbpx

Jelszó visszaállítása

Your search results

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, ÁSZF. a Siodom-2007 Kft (Cg. 01-09-423188, székhely : 1138 Budapest Tahi u. 22. Fsz. 4., adószám: 13887359-2-4, e-mail: info@boatic.hu; tárhelyszolgáltató: Dotroll Kft. székhely:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., email:support@dotroll.com) a továbbiakban: Boatic) által üzemeltetett www.boatic.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Hirdető) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Boatic és a Hirdető a továbbiakban együttesen: Felek.

A Siodom-2007 Kft, mint a boatic.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Boatic rövid felhívás formájában tájékoztathatja Hirdetőt, amelyet a boatic.hu erre a célra szolgáló felülete, az Boatic által küldött hírlevél vagy valamennyi Hirdetőnek a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon.

Fogalom meghatározások:

„Weboldal” :www.boatic.hu

,,Platform” : a Weboldal, és az e felületen elérhető alkalmazás, amely alkalmazáson keresztül a Szolgáltatás a regisztrált Bérbeadók és Bérlők számára elérhetővé válik.

„Szolgáltatás” : A platformon keresztül megvalósuló online szolgáltatás, amelynek keretén belül a Hirdetők által bérbeadásra kínált hajókat a Bérlők bérbe veszik.

„Szolgáltató” : Siodom-2007 Kft (Cg. 01-09-423188, székhely : 1138 Budapest Tahi u. 22. Fsz. 4., adószám: 13887359-2-41), amely a boatic.hu Weboldalt működtető gazdasági társaság. A szolgáltató biztosítja a Platformot, valamint az ott elérhető Szolgáltatást elérhetővé teszi, irányítja és kezeli.

„Hirdető” : A Platformon regisztrált természetes vagy jogi személy, aki a tulajdonát képező/rendelkezési jogosultsága alá tartozó hajót a Platformon keresztül meghirdeti, bérbeadásra kínálja, illetve saját nevében bérbe adja.

„Végfelhasználó” : A Platformon regisztrált személy, aki a Bérbeadó tulajdonát képező hajót saját nevében bérbe veszi.

„Profil” : A Platformon található menüpont, ahol a felhasználó meg tudja adni az adatait.

„Megrendelés érték”: egy Megrendelésben az Szolgáltatótól megrendelni kívánt hirdetés vagy hirdetési csomag összege, azaz a Hirdető által a Megrendelés leadását követően a Szolgáltató részére fizetendő végösszeg.

„Érvényességi idő”: Az előfizetés sikeres megerősítése utáni, az Előfizetési csomagban előre meghatározott időtartam, ami idő alatt a Szolgáltató lehetővé teszi a Hirdetők számára a hirdetések előre meghatározott számának hozzáadását és azok megjelenítését a Platformon.

( 1hónap = 30 nap, 3 hónap = 90 nap)

„Termék”: Hirdetési felület

„Előfizetési csomag”: Az Előfizetési csomag, egy a Hirdetők számára a hirdetési feltételeket tartalmazó információs csomag, mely tartalmazza az Érvényességi idő időtartamát, a feltölthető hirdetések és a kiemelt hirdetések korlátozott számát és az Előfizetési csomag egy Érvényességi időtartamra vonatkozó bruttó árát.

„Kiemelt hirdetés” : Olyan, a Platformon található hirdetés, mely a Hirdető által beállított „Kiemelt” státuszban van, és mely hirdetések előrébb vannak sorolva a többi hirdetéshez képest, és a főoldalon folyamatosan, felváltva, véletlenszerűen jelennek meg.

„Összesítő”: Olyan számlának nem minősülő dokumentum, mely a foglalás megerősítése után a foglalás tartalma szerint a Hirdető a Platformon keresztül állít ki a Végfelhasználó részére.

„Díjszabás”: A Boatic által meghatározott hirdetési díjak, díj csomagok.

„Tranzakciószám”: A Szolgáltató által generált random szám, melyet a fizetés azonosítására használ a Szolgáltató.

„Kapcsolat”: Az a Platformon található menüpont, ahol a Végfelhasználó és a Hirdető kapcsolatba tud lépi egymással.

A Boatic általános szerződési feltételei (ÁSZF) az általa a Platformon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételére

 1. A Platform használatára vonatkozó rendelkezések
 2. A Boatic saját weboldalán keresztül Platformot üzemeltet, mely Platform által nyújtott szolgáltatások igénybevételét biztosítja a Hirdető részére a hatályos díjszabásban rögzített díj ellenében.
 3. A Boatic platformot biztosít arra, hogy a Hirdető a tulajdonában vagy használatában álló hajókat közvetítse a Végfelhasználók részére.
 4. Hirdető vállalja, hogy nem fog posztolni, feltölteni, benyújtani a platformon keresztül semmilyen olyan tartalmat, mely áthág, megsért vagy hűtlenül kezel egy harmadik félhez tartozó szabadalmat, védjegyet, kereskedelmi titkot, erkölcsi jogot vagy bármely más szellemi termékhez fűződő jogot, közzétételi jogot, magántitkot vagy védett adatot, vagy más módon megsért bármely vonatkozó jogszabályt.
 5. Hirdető vállalja, hogy nem tesz közzé a platformon hamis, téves, becsületsértő, félrevezető vagy megtévesztő; rágalmazó, obszcén, pornográf, szexuális tartalmú, vulgáris vagy sértő linkek pornográf vagy más módon szexuális tartalmú szolgáltatásra vonatkozó felhívást
 6. Hirdető tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a Boatic fenntartja a jogot, hogy a fenti tiltások és feltételek esetleges megszegését kivizsgálja, és a szükséges esetben jogi lépéseket tegyen.
 7. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Boatic nem kötelezhető arra, hogy monitorozza a platformhoz való hozzáférését vagy annak használatát, vagy hogy átnézze és szerkessze a hirdetés tartalmát; viszont fenntartja magának ezt a jogot, annak érdekében, hogy biztosítsa az platform megfelelő működését, hogy biztosítsa a Hirdetőnek a jelen Feltételeknek való megfelelését.
 8. A Boatic fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa a Hirdető által megjelenített tartalmat vagy blokkolja az ahhoz való hozzáférést, amennyiben a Boatic saját hatáskörében úgy ítéli meg, hogy ellenkezik jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel, a hatályos jogszabályokkal, vagy bármely más módon káros a Platform működésére.
 9. A Hirdető tudomásul vesz, hogy a Platform által nyújtott szolgáltatások szabadalom-, védjegy- és adatvédelemi jogszabályok védelme alatt állnak, valamint hogy a Platform a Boatic kizárólagos tulajdonában áll.
 10. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdető kizárólagos felelőssége minden olyan tartalom, amit a Platformon keresztül elérhetővé tesz.
 11. A Hirdető, a Platformon hozzáférést kap a foglalási naptárhoz akként, hogy közvetlen a foglalási naptárba tudja bevinni a foglalásait, mely adatok Platform adatbázisaiban tárolódnak.
  A Boatic részben vagy egészben módosíthatja, helyettesítheti, felfüggesztheti vagy beszüntetheti a Platform szolgáltatásait, illetve megtagadhatja az azokhoz való hozzáférést; valamint saját belátása szerint jogában áll a szolgáltatásokhoz kapcsolódó árakat részben vagy egészben módosítani. Minden ilyen esetleges változás érvényes lesz attól a pillanattól kezdve, amikor az megjelenik a Platformon, illetve attól a pillanattól, amikor ez a Hirdető felé közvetlenül kommunikálva lett.
 12. A Hirdető a Platformon keresztül érheti el a hirdetési szolgáltatásokat. A Hirdető felelősséget vállal az által feltűntetett adatok helyességéért, valamint azok küldéséért. A Hirdető felelőssége lesz a Platformon közzétett adatai védelmének folyamatos biztosítása, különös tekintettel annak jelszavára.
  Kizárólag a Hirdető jogosult a Platformon általa közzétett szolgáltatások használatára. Ez a jogosultság nem adható át és nem ruházható át másra a Szerződés hatályos ideje alatt.
 13. A Hirdető vállalja a felelősséget minden tevékenységért és módosításért, mely az adatokkal történik a felhasználóneve és jelszava felhasználásával, és kijelenti, hogy kármentesíti a Boatic-t bármilyen esetleges kárigény vagy keletkezett költség esetén.
 14. A Hirdető szavatolja, hogy a Platform szolgáltatásainak használata során betartja az összes vonatkozó (verseny- és fogyasztói) törvényt, valamint ezen szolgáltatásokat szakszerű módon, és saját kockázatára használja.
 15. A Boatic lehetővé teszi a Hirdető számára a foglalások kezelését egy egyszerű naptár nézetben.
 16. A Boatic a Hirdetőnek nyújtott szolgáltatásai részeként közvetítő félként nem lép fel a Hirdető és a Végfelhasználó közötti kommunikációban.
 17. A Előfizetési csomagok nem vonhatók össze, több csomag megvásárlásakor a feltölthető hirdetési számok nem adódnak össze.
 18. Az Érvényességi idő közben Előfizetési csomag váltása lehetséges, azonban az új Előfizetési csomag teljes összegét kell megfizetni a Szolgáltató részére, nem csak a különbözetet.
 19. Minden feltöltött hirdetés, csak a Szolgáltató általi megerősítés után válik nyilvánossá(a weboldalra látogatók számára elérhetővé), a Szolgáltató 24 órán belül megerősíti a hirdetést, azonban ezt az időkorlátot nem szavatolja.
 20. A már egy feltöltött hirdetés törlésekor, feltölthető hirdetési hely nem szabadul fel.
 21. A már egy megerősített(a Platformra látogatók számára elérhető) hirdetésnél, a hajó tulajdonságai és képei módosíthatók, azonban a hajó cseréje egy másik bérbeadásra kínálandó hajóra tilos, inaktiválási következményt von maga után.
 22. A hirdetés(ek) kiemelése a hirdetés(ek) aktivációja után bármikor lehetséges az Előfizetési csomagban meghatározott Kiemelt hirdetés számmal, azonban a Kiemelés nem távolítható el egy Érvényességi időn belül és nem ruházható át másik hirdetésre.
 23. Amennyiben a Profil Érvényességi ideje lejár, a hirdetések automatikusan a ,,Lejárt” státuszba kerülnek.
 24. A profil újra aktiválása után a hirdetésekre újra lehet a megerősítést igényelni a Szolgáltató felé, a Szolgáltató 24 órán belül megerősíti a hirdetést, azonban ezt az időkorlátot nem szavatolja.
 25. Megrendelés
 1. A Hirdetés Megrendeléshez a Hirdetően a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával.
 2. A Boatic.hu weboldalon keresztül a Hirdető elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy kiválasztja hirdetési csomagot, majd a megrendelés véglegesítéséhez rákattint a fizetés átutalással gombra és az instrukciókkal ellátott email alapján megfizeti a Szolgáltató részére a meghatározott összeget, és az előre, a Profil menüpontba megadott számlázási adatok alapján, a sikeres fizetés után kerül a számla kiállításra. A Hirdető, a jelen ÁSZF elfogadását követően a „Fizetés átutalással” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését.
 3. A megrendelés véglegesítésével a Hirdető kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Hirdető vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését a Hirdető megtagadhatja.

III. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

 1. A Szolgáltató a Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás a Hirdető ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza.
 2. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Hirdetőhöz nem érkezik meg, a Hirdető mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 3. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Hirdetőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 4. A Szolgáltató és Hirdető közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Hirdető e-mail útján megkapja a Szolgáltatótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amelyben a Szolgáltató a Profil aktivációjáról tájékoztatja a Hirdetőt.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Hirdető által leadott Megrendelést indokolás nélkül elutasítsa.
 6. A Szolgáltató, a Hirdető egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül törölheti a Hirdető Megrendelését amennyiben a kiválasztott Termék tekintetében a díjfizetési kötelezettségének 48 órán belül nem tesz eleget, illetve amennyiben a Platform használatára vonatkozó feltételeket a Hirdető megszegi, mely nem teszi lehetővé a Hirdetés megjelenítését.
 7. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.
 8. Számlázás
 9. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.
 10. A Szolgáltató a számlát a sikeres fizetés után állítja ki és elektronikus úton küldi a Hirdető részére  Megrendelések esetében , ahol a Hirdető fizetési módként banki átutalást vagy PayPal-on keresztüli fizetést vehet igénybe. A Hirdető, a Megrendelés teljesítéséhez köteles az email-ben szereplő összeget az legfeljebb 48 órán belül, a megjelölt fizetési móddal a Szolgáltató részére kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg a határidőig(48 órán belül), úgy a Szolgáltató a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Hirdető kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
 11. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. A Szolgáltató számlát bocsát ki a Hirdető számára a megrendelt Termékeket illetően, a Hirdető kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.
 12. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termék vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Szolgáltató, a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki a megrendelt Termékekről.
 13. Elállás, illetve amikor nincs az elállási jogosultság 
 14. A fogyasztónak minősülő Hirdetőnek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni.
 15. A Hirdető Szerződéstől való elállás joga nem gyakorolható az alábbi esetben:

A Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató teljesítést a Hirdető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Hirdető tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 1. Felelősség
 2. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Hirdetőt vagy a Végfelhasználót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely a Hirdető szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Hirdetésben rögzített adatok, illetve a Hirdető által nyújtott szolgáltatások nem teljesítéséből erednek.
 3. A Hirdető kizárólagosan felel a Végfelhasználó által a Platformon kiválasztott Termék adatlapján feltüntetett valamennyi feltűntetett adat valóságáért, a leírások tartalmáért.

VII. Az online értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések

 1. A Weboldalra bármely Hirdető vagy Végfelhasználó beléphet.
 2. A Boatic fenntartja a jogot, hogy az Hirdetőnek a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Hirdető a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Boatic-nak kárt okozhat. Ezen esetben a Hirdető a Boatic Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

A Végfelhasználó a Hirdetővel kapcsolatba léphet a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Hirdető, az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

VIII. Adatvédelem:

 1. Az adatvédelem tekintetében a Boatic Adatvédelmi tájékoztatója az irányadó, mely az alábbi linken érhető el: www.boatic.hu/adatvedelem

Sütik használata

 1. Weboldal sütiket használ, a Boatic a sütikre vonatkozó tájékoztatója az alábbi linken érhető el: itt

Alkalmazandó jog, panaszkezelés

 1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
 2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és a Hirdető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Hirdető, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.  A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
 3. A Hirdető (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.
 4. A Szolgáltató és a Hirdető között esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített a vállalkozás által fogyasztóvalszemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó illetékességi kikötésre vonatkozó szabályok szerint.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Boatic.hu Weboldal ÁSZF rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Hirdető tiltakozhat.
hu_HU